മഴയാത്ര....

25

25 comments:

 1. വളരെ നല്ല ചിത്രം.... :)

  ReplyDelete
 2. മഴയാണു് സൂക്ഷിച്ച് പോകണേ ഇപ്പൊൾ കാണാറില്ലല്ലോ?

  ReplyDelete
 3. കുളിരിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്!

  ReplyDelete
 4. നല്ല കുളിരുള്ള ചിത്രം

  ReplyDelete
 5. സൂക്ഷിച്ച് പോണംട്ടോ...

  ReplyDelete
 6. കൊള്ളാം നൌഷൂ

  ReplyDelete
 7. ഇറങ്ങി നടന്നാലോ...?

  ReplyDelete
 8. മഴ ! കൊതിയാകുന്നു

  ReplyDelete
 9. സുഖമുള്ള കാഴ്ച..
  കീപ്പിറ്റപ്പ്..

  ReplyDelete
 10. കൊതിപ്പിച്ച കാഴ്ച..!

  ReplyDelete
 11. മഴ പെയ്തിട്ട് മൂന്നു ദിവസമായി.
  ഇത് മഴക്കാലം തന്നെയല്ലേ.

  ഇങ്ങനെയെങ്കില്‍ വരുംതലമുറ
  ഫോട്ടോകളില്‍ മഴ കാണുന്ന
  അവസ്ഥ വന്നേക്കാം;

  ഫോട്ടോ സൂപ്പര്‍.....

  ReplyDelete
 12. കുളിര് കോരണ ചിത്രം

  ReplyDelete
 13. ഹോണ്‍ അടിക്കണേ ...

  ReplyDelete
 14. കാടിന്റെയും മഴയുടെയും സംഗീതം കേട്ടുള്ള യാത്ര സുന്ദരം.... നല്ല ചിത്രം....

  ReplyDelete
 15. മഴക്കാല ബൈക്ക് യാത്ര.. കൊതിപ്പിക്കല്ലേ കാക്കാ...

  ReplyDelete