രൗദ്രം വെടിഞ്ഞു ശാന്തമായങ്ങിനെ.......

6

ചാലക്കുടി പുഴ, ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനു ശേഷം.

6 comments:

പുളിമരങ്ങൾ തണലേകും വഴിയിലൂടെ........

12

@ Karnataka

12 comments:

കാവേരീ തീരത്ത്......

5

Navappatti, Tamilnadu
google map : click here

5 comments:

പൂക്കളെക്കാള്‍ ഭംഗിയുള്ള ഇലകള്‍....

8

8 comments: