രണ്ടാം പിറന്നാള്‍ ...

27
രണ്ടാം പിറന്നാളുകാരി നിഹാല മോള്‍

27 comments:

 1. മോള്‍ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകള്‍!

  ReplyDelete
 2. മോള്‍ക്ക് പിറന്നാളാശംസകള്‍

  ReplyDelete
 3. ഹാവു ഞാനും എത്തിയല്ലോ പിറന്നാളിന്.
  എന്റെയും ആശംസകള്‍ പൊന്നുട്ടീ.....

  ReplyDelete
 4. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാളാശംസകള്‍ ...!

  ReplyDelete
 5. ആശംസകൾ പിറന്നാളുകാരിക്കു്.

  ReplyDelete
 6. മോളുട്ടിക്ക് രണ്ടാം ജന്മദിനാശംസകളും ഒപ്പം എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നു കൊള്ളുന്നൂ...

  ReplyDelete
 7. ഈ ഇക്കയുടെ വകയും പിടിച്ചോ ... ഒരുപാടൊരുപാട് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ .

  ReplyDelete
 8. മൊഞ്ചത്തിക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാളാശംസകള്‍ ...!

  ReplyDelete
 9. മധുരം നിറഞ്ഞ ഒരു കേക്കും ഒപ്പം മധുരാശംസകളും

  ReplyDelete
 10. സുന്ദരികുട്ടിക്ക് പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍......

  ReplyDelete
 11. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകള്‍!

  ReplyDelete
 12. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാളാശംസകള്‍

  ReplyDelete
 13. എന്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകള്‍!

  ReplyDelete
 14. lovely. twinkle twinkle little star....

  ReplyDelete
 15. പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍ എന്റെ വകയും ട്ടോ നിഹാലക്കുട്ട്യെ ....

  ReplyDelete
 16. പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍.!

  ReplyDelete
 17. പിറന്നാള്‍ ആശംസകള്‍, ജീവിതം സന്തോഷപൂരിതമാകട്ടെ.

  ReplyDelete
 18. പിറന്നാൾ ഉണ്ണാൻ ഞാനും വന്നൂ...

  ReplyDelete
 19. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പിറന്നാളാശംസകള്‍

  ReplyDelete
 20. വൈകിയല്ലോ....എങ്കിലും നേരുന്നു ഞാനും ജന്മദിനാശംസകള്‍

  ReplyDelete
 21. പിറന്നാള്‍ മധുരമായി ഒരു മരം നടാമോ?

  ReplyDelete
 22. @ : ആശംസകള്‍ അറിയിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി ...

  ReplyDelete
 23. പിറന്നാളുകുട്ടിക്ക് പിറന്നാളാശംസകള്‍.
  :)

  ReplyDelete
 24. oraayiram pirannal aasamsakal ayur arogya sowkyam nerunnu ee pirannal dinathil

  ReplyDelete